25. 8. 2019  18:26 Ľudovít
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HORVÁTH, M. -- BEHÚLOVÁ, M. Numerická simulácia procesu indukčného ohrevu rúrok z austenitických ocelí. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Numerická simulácia procesu indukčného ohrevu rúrok z austenitických ocelí
Anglický název: Numerical simulation of induction heating of pipes from austenitic steels
Český název:
Autor: Matej Horváth
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: ANSYS, indukčný ohrev, induction heating, združená úloha, electro-magnetic field, temperature field, teplotné pole, coupled problem, elektro-magnetické pole
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Matej Horváth
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)