22. 9. 2019  9:54 Móric
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SCHMIDT, E. -- ĎUĎÁK, J. Informačný systém pre podporu výuky programovania. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Informačný systém pre podporu výuky programovania
Anglický názov: Information system for support of programming subject
Český názov:
Autor: Bc. Erik Schmidt
Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: informačný systém, compilator, programátorské úlohy, programming tasks, automation of control, programovací jazyk, kompilátor, information system, automatizácia kontroly, programming language
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Erik Schmidt
Posledná zmena: 29.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)