21. 8. 2019  20:20 Jana
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RAVAS, M. -- ĎUĎÁK, J. Návrh a implementácia Android aplikácie pre monitoring priemyselného procesu. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh a implementácia Android aplikácie pre monitoring priemyselného procesu
Anglický název: Desing and implementation Android application for monitoring industry process
Český název:
Autor: Bc. Matúš Ravas
Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: merací systém, Android aplikácia, RxJava, Room, measuring system, Android application
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Matúš Ravas
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)