24. 8. 2019  9:12 Bartolomej
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MIKOLÁŠEK, V. -- NÉMETH, M. Tvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLA. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Tvorba edukačnej pomôcky pre podporu výučby predmetu PLA
Anglický název: Creation of educational tool to support the teaching of subject PLA
Český název:
Autor: Bc. Vladimír Mikolášek
Ing. Martin Németh, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: aplikácia, TIA Portal, application, virtuálna križovatka, virtual crossroad, TIA Portál, HMI, PLC
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Vladimír Mikolášek
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)