17. 8. 2019  18:56 Milica
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KRAJČOVIČ, L. -- JUHÁSOVÁ, B. Návrh a realizácia informačného systému pre sledovanie údržby strojov. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh a realizácia informačného systému pre sledovanie údržby strojov
Anglický název: Design and implementation of an information system for monitoring machine maintenance
Český název:
Autor: Bc. Lukáš Krajčovič
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: informačný systém, application, sledovanie údržby, MS SQL, aplikácia, maintenance monitoring, information system, Visual Studio, stroj, machine
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Lukáš Krajčovič
Poslední změna: 29. 06. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)