24. 8. 2019  17:30 Bartolomej
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SZMATANOVÁ, F. -- KEBÍSEK, M. Návrh informačného systému pre kontrolu plánu výroby. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh informačného systému pre kontrolu plánu výroby
Anglický název: Proposal of the information system for the production quality control
Český název:
Autor: Bc. Frederika Szmatanová
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: informačný systém, C#, SQL, desktopová aplikácia, database, information system, desktop application, databáza
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Frederika Szmatanová
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)