24. 8. 2019  0:34 Bartolomej
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KÁROLYIOVÁ, R. -- ŠIMON, Š. Realizácia funkčného modelu angulárneho robota. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Realizácia funkčného modelu angulárneho robota
Anglický název: Functional model of angular robot
Český název:
Autor: Bc. Romana Károlyiová
Ing. Štefan Šimon
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: robotic arm, Arduino, industrial robots and manipulators, robotické rameno, angulary robot, priemyselné roboty a manipulátory, angulárny robot
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Romana Károlyiová
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)