25. 8. 2019  4:48 Ľudovít
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠEVCECH, Š. -- ŠIMON, Š. Návrh bodovej zváračky s riadením výkonu. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh bodovej zváračky s riadením výkonu
Anglický název: Design of spot welder with control of power
Český název:
Autor: Bc. Šimon Ševcech
Ing. Štefan Šimon
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: riadenie, controll, bodové zváranie, spot welding, bodová zváračka, spot welder
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Šimon Ševcech
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)