18. 10. 2019  1:59 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RÓNAI, J. -- JUHÁS, M. Využitie progresívnych metód softvérového inžinierstva pri tvorbe aplikácie na platforme Android. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Využitie progresívnych metód softvérového inžinierstva pri tvorbe aplikácie na platforme Android
Anglický názov: Utilisation of software engineering progressive methods in Android application development
Český názov:
Autor: Bc. Juraj Rónai
Ing. Martin Juhás, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Dagger, MVVM, Android, MVP, Java
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Juraj Rónai
Posledná zmena: 29.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)