21. 8. 2019  17:33 Jana
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAČINA, J. -- JUHÁS, M. Využitie Stateflow pri riadení virtuálneho technického zariadenia. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Využitie Stateflow pri riadení virtuálneho technického zariadenia
Anglický název: Control of a virtual technical device using Stateflow
Český název:
Autor: Bc. Jakub Kačina
Ing. Martin Juhás, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: stavový automat, Simulink, Stateflow, riadiaci systém, control system, state machine, MATLAB
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Jakub Kačina
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)