23. 8. 2019  17:14 Filip
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LANČARIČ, M. -- LIŠKA, V. Návrh a realizácia informačného systému určeného pre logistickú firmu. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh a realizácia informačného systému určeného pre logistickú firmu
Anglický název: Design and implementation of an information system for a logistics company
Český název:
Autor: Bc. Michal Lančarič
Mgr. Vladimír Liška, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: HTML, CSS, MySQL, UML, implementácia, implementation, PHP, Design, Návrh
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Lančarič
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)