8. 8. 2020  11:04 Oskar
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠRÁMEK, M. -- TANUŠKA, P. Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul údržba. Bakalářská práce. 2019.

Originální název:
Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul údržba
Anglický název:
Proposal and implementation of an information system for an industrial enterprise - maintenance module
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: Databáza, UML, Database, ASP.NET
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)