19. 8. 2019  20:46 Lýdia
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠRÁMEK, M. -- TANUŠKA, P. Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul údržba. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul údržba
Anglický název: Proposal and implementation of an information system for an industrial enterprise - maintenance module
Český název:
Autor: Bc. Michal Šrámek
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Databáza, UML, Database, ASP.NET
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Šrámek
Poslední změna: 29. 06. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)