21. 10. 2019  11:09 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠRÁMEK, M. -- TANUŠKA, P. Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul údržba. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul údržba
Anglický názov: Proposal and implementation of an information system for an industrial enterprise - maintenance module
Český názov:
Autor: Bc. Michal Šrámek
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Databáza, UML, Database, ASP.NET
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Šrámek
Posledná zmena: 29.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)