23. 8. 2019  6:28 Filip
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

STANEK, R. -- MARKECHOVÁ, I. Lineárne transformácie virtuálneho modelu kvázi-robogami objektu. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Lineárne transformácie virtuálneho modelu kvázi-robogami objektu
Anglický název: Linear transformations of a quasi-robogami object virtual model
Český název:
Autor: Bc. Róbert Stanek
RNDr. Iveta Markechová, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: robogami, Linear transformations, Lineárne transformácie, MuPAD
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Róbert Stanek
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)