24. 8. 2019  1:10 Bartolomej
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

REHÁK, T. -- MARKECHOVÁ, I. Virtuálny model viacosového robota s využitím kvázi-robogami objektu. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Virtuálny model viacosového robota s využitím kvázi-robogami objektu
Anglický název: Virtual model of a multi-axis robot using a quasi-robogami object
Český název:
Autor: Bc. Tomáš Rehák
RNDr. Iveta Markechová, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: robogami, MuPAD, robot
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Tomáš Rehák
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)