26. 8. 2019  0:30 Samuel
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KĽÚČIK, R. -- NÁNÁSI, T. Semigrafické metódy návrhu optimálnej vibroizolácie. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Semigrafické metódy návrhu optimálnej vibroizolácie
Anglický název: Semi-graphic design of optimal vibroisolation
Český název:
Autor: Bc. Rastislav Kľúčik
Ing. Tibor Nánási, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: kmitanie, oscillation, vibration, tlmenie, damping, vibrácie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Rastislav Kľúčik
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)