21. 9. 2019  1:09 Matúš
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KĽÚČIK, R. -- NÁNÁSI, T. Semigrafické metódy návrhu optimálnej vibroizolácie. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Semigrafické metódy návrhu optimálnej vibroizolácie
Anglický názov: Semi-graphic design of optimal vibroisolation
Český názov:
Autor: Bc. Rastislav Kľúčik
Ing. Tibor Nánási, CSc.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kmitanie, oscillation, vibration, tlmenie, damping, vibrácie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Rastislav Kľúčik
Posledná zmena: 29.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)