21. 8. 2019  15:23 Jana
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NÁHLIK, D. -- LABAŠOVÁ, E. Meranie akustických útlmových vlastností materiálov a návrh aplikácie systémom PULSE. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Meranie akustických útlmových vlastností materiálov a návrh aplikácie systémom PULSE
Anglický název: Measurement of acoustic attenuation properties of materials and design of application by system Pulse
Český název:
Autor: Dušan Náhlik
Ing. Eva Labašová, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: sound absorbing, system PULSE, vzduchová nepriezvučnosť, sound transmission loss, noice, systém PULSE, impedančná trubica, hluk, zvuk, impedance tube, sound, zvuková absorpcia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Dušan Náhlik
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)