17. 8. 2019  22:37 Milica
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BILČÍK, A. -- NAĎ, M. Aplikácia väzbových vrstiev pre modifikáciu modálnych vlastností nosníka. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Aplikácia väzbových vrstiev pre modifikáciu modálnych vlastností nosníka
Anglický název: Application of binding layers for the modification of beam modal properties
Český název:
Autor: Bc. Alexander Bilčík
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: metóda konečných prvkov, vlastný tvar, ANSYS, modal analysis, mode shapes, finite element method, natural frequency, Ansys, modálna analýza, vlastná frekvencia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Alexander Bilčík
Poslední změna: 29. 06. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)