26. 8. 2019  5:23 Samuel
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JURIS, L. -- NAĎ, M. Analýza vlastností adaptívneho dynamického absorbéra. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Analýza vlastností adaptívneho dynamického absorbéra
Anglický název: Analysis of the properties of adaptive dynamic absorber
Český název:
Autor: Bc. Lukáš Juris
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: discrete system, vibration, rezonancia, frekvencia, resonance, frequency, kmitanie, dynamický absorbér, dynamic absorber, 3-hmotová sústava
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Lukáš Juris
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)