20. 8. 2019  20:19 Anabela
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZUBERSKÝ, D. -- NAĎ, M. Dynamická analýza pohonu strojového agregátu pri neperiodickom zaťažení. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Dynamická analýza pohonu strojového agregátu pri neperiodickom zaťažení
Anglický název: Dynamic analysis of machine aggregate drive under nonperiodic load
Český název:
Autor: Bc. Dušan Zuberský
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: úkosovacie zariadenia, bevelling equipment, machine aggregate, cutting force, mathematical model, agregáty strojov, rezné sily, matematický model
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Dušan Zuberský
Poslední změna: 29. 06. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)