23. 10. 2019  8:15 Alojza
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DÚBRAVSKÝ, T. -- BEHÚLOVÁ, M. Analýza vplyvu kontaktného elektrického odporu na ohrev materiálov v procese bodového odporového zvárania. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Analýza vplyvu kontaktného elektrického odporu na ohrev materiálov v procese bodového odporového zvárania
Anglický název: Analysis of the Influence of contact electrical resistance on material heating in spot resistance welding
Český název:
Autor: Bc. Tomáš Dúbravský
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: numerická simulácia, electrical and temperature fields, ANSYS, odporové zváranie, kontaktný elektrický odpor, contact electrical resistance, Joulovo teplo, numerical simulation, resistance welding, Joule heat, elektrické a teplotné polia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Tomáš Dúbravský
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)