14. 12. 2019  10:59 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DÚBRAVSKÝ, T. -- BEHÚLOVÁ, M. Analýza vplyvu kontaktného elektrického odporu na ohrev materiálov v procese bodového odporového zvárania. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Analýza vplyvu kontaktného elektrického odporu na ohrev materiálov v procese bodového odporového zvárania
Anglický názov: Analysis of the Influence of contact electrical resistance on material heating in spot resistance welding
Český názov:
Autor: Bc. Tomáš Dúbravský
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: numerická simulácia, electrical and temperature fields, ANSYS, odporové zváranie, kontaktný elektrický odpor, contact electrical resistance, Joulovo teplo, numerical simulation, resistance welding, Joule heat, elektrické a teplotné polia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Tomáš Dúbravský
Posledná zmena: 29.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)