24. 8. 2019  0:30 Bartolomej
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUČERÁK, M. -- RIEČIČIAROVÁ, E. Návrh meracieho systému pre meranie vibračno-tlmiacich vlastností materiálov. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh meracieho systému pre meranie vibračno-tlmiacich vlastností materiálov
Anglický název: Design of the measuring system for measuring vibration-damping properties of materials
Český název:
Autor: Bc. Milan Kučerák
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: stratový súčiniteľ, young’s modulus, modul pružnosti, loss factor, vibration-damping properties, vibračno-tlmiace vlastnosti
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Milan Kučerák
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)