17. 8. 2019  18:57 Milica
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HORNÁČEK, D. -- NEMLAHA, E. Vizualizácia vybraných parametrov z riadiacej jednotky automobilu. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Vizualizácia vybraných parametrov z riadiacej jednotky automobilu
Anglický název: Visualization of selected parameters from the car control unit
Český název:
Autor: Bc. Dominik Hornáček
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Arduino, riadiaca jednotka automobilu, Bluetooth, OBD-II port, Car control unit
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Dominik Hornáček
Poslední změna: 29. 06. 2019, 22:21 (Import dat z knihovny)