21. 8. 2019  20:03 Jana
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SCHNEIDER, J. -- HORVÁTH, D. Návrh a realizácia riadenia modelu auta pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a mobilného telefónu. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh a realizácia riadenia modelu auta pomocou mikroprocesorového modulu Arduino a mobilného telefónu
Anglický název: Design and implementation of car model management using Arduino microprocessor module and mobile phone
Český název:
Autor: Bc. Jakub Schneider
Ing. Dušan Horváth, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: mobile phone, Arduino, mobilný telefón, model auta, model of a car
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Jakub Schneider
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)