25. 8. 2019  5:32 Ľudovít
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PROSŇANSKÝ, M. -- NÁNÁSI, T. Pasívna a aktívna vibroizolácia v technickej praxi. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Pasívna a aktívna vibroizolácia v technickej praxi
Anglický název: Passive and active vibration isolation in industry
Český název:
Autor: Bc. Martin Prosňanský
Ing. Tibor Nánási, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: vibration, active vibration control, vibration isolation, aktívne riadenie vibrácií, kmitanie, znižovanie vibrácií, vibration control, vibroizolácia, aktívna vibroizolácia, tlmenie kmitania, pasive vibration isolation, riadenie vibrácií, damping, tlmenie, vibration reduction, active vibration isolation, vibrácie, oscillation, pasívna vibroizolácia, vibration damping
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Prosňanský
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)