16. 9. 2019  13:03 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VIVODÍK, J. -- ĎURIŠ, R. Funkčný model dvojkolesového vozidla Segway na báze Arduino. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Funkčný model dvojkolesového vozidla Segway na báze Arduino
Anglický názov: Operational model of the two-wheeled Segway vehicle based on Arduino
Český názov:
Autor: Bc. Jozef Vivodík
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Arduino, Gyroskop, MPU – 6050, Gyroscope, Arduino IDE, Segway
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Jozef Vivodík
Posledná zmena: 29.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)