26. 8. 2019  4:30 Samuel
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MELICHERČÍK, M. -- ĎURIŠ, R. Autonómne vozidlo na báze Arduino. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Autonómne vozidlo na báze Arduino
Anglický název: Autonomous vehicle based on Arduino
Český název:
Autor: Bc. Martin Melicherčík
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: riadenie, autonomous vehicle, arduino, autonómne vozidlo, control
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Melicherčík
Poslední změna: 29.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)