24. 8. 2019  22:15 Bartolomej
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BEHÚLOVÁ, M. -- NAGY, M. -- VRTIEL, Š. Prediction of temperature fields during laser welding of Al-Ti sheets using numerical simulation. In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. Košice: Technická Univerzita, 2019, s. 1--4. ISBN 978-0-7354-1858-5.

Originální název: Prediction of temperature fields during laser welding of Al-Ti sheets using numerical simulation
Slovenský název:
Autor: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. (34%)
Ing. Máté Nagy (33%)
Ing. Štefan Vrtiel (33%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics
Podnázev:
Od strany: 1
Do strany: 4
Počet stran: 4
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: laser welding-brazing, numerical simulation, temperature fields
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Poslední změna: 13.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. Košice: Technická Univerzita, 2019. ISBN 978-0-7354-1858-5.

Originální název: 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-0-7354-1858-5
Nakladatel: Technická Univerzita
Místo vydání: Košice
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 13.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)