25. 8. 2019  8:39 Ľudovít
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MARKECHOVÁ, I. -- STÚPALOVÁ, H. Matematická formula, graf a verbálna reprezentácia objektu. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Nitra: UKF Nitra, 2019, s. 30--34. ISBN 978-80-558-1408-7.

Originální název: Matematická formula, graf a verbálna reprezentácia objektu
Anglický název:
Autor: RNDr. Iveta Markechová, CSc. (50%)
Mgr. Hana Stúpalová, PhD. (50%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia
Podnázev:
Od strany: 30
Do strany: 34
Počet stran: 5
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: formula, graf, matematika, technická univerzita
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: RNDr. Iveta Markechová, CSc.
Poslední změna: 06.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Nitra: UKF Nitra, 2019. ISBN 978-80-558-1408-7.

Originální název: Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-558-1408-7
Nakladatel: UKF Nitra
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 06.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)