20. 9. 2020  13:00 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 30

PublikácieDruh výsledku
Rok
Podrobnosti
Ako sa zvára auto?
Vyskoč, Maroš -- Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin
Ako sa zvára auto?. Quark, 26. s. 30--31.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Alternation of the flickering morphology between the high and low state in MV Lyrae
Dobrotka, Andrej -- Negro, H. -- Konopka, Pavol
Alternation of the flickering morphology between the high and low state in MV Lyrae. Astronomy & Astrophysics, 641. s. 1--9.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Analytical possibilities of elastic recoil detection analysis
Riedlmajer, Róbert -- Strémy, Maximilián -- Gabriš, Ľubomír
Analytical possibilities of elastic recoil detection analysis. In.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Atmospheric pressure microwave plasma for aluminum surface cleaning
Bónová, Lucia -- Zhu, Weikun -- Patel, Dhruval K. -- Krogstad, Daniel V. -- Ruzic, David N.
Atmospheric pressure microwave plasma for aluminum surface cleaning. Journal of vacuum science and technology. Part A. Vacuum, surfaces and films, 38. s. 1--6.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Benchmarking lattice energy of a model 1D molecular HF crystal
Fanta, Roman -- Kolesár, Vladimír -- Šimunek, Ján -- Dubecký, Matúš
Benchmarking lattice energy of a model 1D molecular HF crystal. Theoretical Chemistry Accounts, 139. s. 1--4.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Bezpečnostné funkcie a evaluácia bezpečnosti distribuovaných riadiacich systémov na princípe Safety PLC
Cuninka, Peter -- Strémy, Maximilián
Bezpečnostné funkcie a evaluácia bezpečnosti distribuovaných riadiacich systémov na princípe Safety PLC. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Composite heat sink material for superconducting tape in fault current limiter applications
Pekarčíková, Marcela -- Mišík, Jozef -- Drienovský, Marián -- Krajčovič, Jozef -- Vojenčiak, Michal -- Búran, Marek -- Mošať, Marek -- Húlan, Tomáš -- Skarba, Michal -- Cuninková, Eva -- Gömöry, Fedor
Composite heat sink material for superconducting tape in fault current limiter applications. Materials [elektronický zdroj], 13. s. 1--16.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Formation of Au-Ag alloy nanoparticles in amorphous silicon using sequential ion implantation
Novakovič, M. -- Popovič, M. -- Noga, Pavol -- Vaňa, Dušan -- Rakočevič, Z.
Formation of Au-Ag alloy nanoparticles in amorphous silicon using sequential ion implantation. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B - Beam Interactions with Materials and Atoms, 471. s. 33--41.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Gigantic work function in layered AgF2
Wegner, W. -- Tokár, Kamil -- Lorenzana, Jose -- Derzsi, Mariana -- Grochala, Wojciech
Gigantic work function in layered AgF2. Physical Chemistry Chemical Physics, s. 1--19.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Hydrogenation and hybridization in hard W-C:H coatings prepared by hybrid PVD-PECVD method with methane and acetylene
Lofaj, František -- Kabátová, Margita -- Dobrovodský, Jozef -- Cempura, Grzegorz
Hydrogenation and hybridization in hard W-C:H coatings prepared by hybrid PVD-PECVD method with methane and acetylene. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 88. s. 1--12.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Influence of different metal concentrations on the morphology of Ag–As2Ch3 thin films analyzed by Rutherford Backscattering Spectrometry and Energy Dispersive Spectroscopy
Čajko, Kristína -- Lukič - Petrovič, Svetlana -- Celic, N. -- Noga, Pavol -- Vaňa, Dušan
Influence of different metal concentrations on the morphology of Ag–As2Ch3 thin films analyzed by Rutherford Backscattering Spectrometry and Energy Dispersive Spectroscopy. Applied Surface Science, 510. s. 1--6.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Ion beam synthesis of Au-Ag alloy nanoparticles in TiN thin films
Popovič, M. -- Novakovič, M. -- Noga, Pavol -- Vaňa, Dušan -- Rakočevič, Z.
Ion beam synthesis of Au-Ag alloy nanoparticles in TiN thin films. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B - Beam Interactions with Materials and Atoms, 475. s. 20--27.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Magnetic moments of short-lived nuclei with part-per-million accuracy. Paving the way for applications of β-detected NMR in chemistry and biology
Harding, R.D. -- Pallada, S. -- Croese, J. -- Antušek, Andrej -- Baranowski, Michal -- Bissell, M.L. -- Cerato, L. -- Dziubinska - Kühn, K.M. -- Gins, W. -- Gustafsson, F.P. -- Javaji, A. -- Jolivet, R.B. -- Kanellakopoulos, A. -- Karg, B. -- Kempka, M. -- Kocman, V. -- Kozák, M. -- Kulesz, K. -- Madurga Flores, M. -- Neyens, G. -- Pietrzyk, R. -- Plavec, J. -- Pomorski, M. -- Skrzypczak, Aleksandra -- Wagenknecht, P. -- Wienholtz, F. -- Wolak, J. -- Xu, Z. -- Zakoucky, D. -- Kowalska, M.
Magnetic moments of short-lived nuclei with part-per-million accuracy. Paving the way for applications of β-detected NMR in chemistry and biology.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Modelovanie kryštálovej štruktúry a termodynamickej stability nového oxidu niklu Ni\(_{2}\)O\(_{3}\)
Gašpárková, Michaela -- Derzsi, Mariana
Modelovanie kryštálovej štruktúry a termodynamickej stability nového oxidu niklu Ni\(_{2}\)O\(_{3}\). Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Modification of polyethylene’s surface properties by high fluence Fe implantation
Kisić, D. -- Nenadovič, Miloš -- Barudžija, Tanja -- Noga, Pavol -- Vaňa, Dušan -- Muška, Martin -- Rakočević, Z.
Modification of polyethylene’s surface properties by high fluence Fe implantation. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B - Beam Interactions with Materials and Atoms, 462. s. 143--153.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Návrh a implementácia monitorovacieho a riadiaceho systému pre domácu automatizáciu
Šimo, Milan -- Strémy, Maximilián
Návrh a implementácia monitorovacieho a riadiaceho systému pre domácu automatizáciu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh atomistických modelov málo známeho oxidu paládia PdO\(_{2}\)
Fabušová, Diana -- Derzsi, Mariana
Návrh atomistických modelov málo známeho oxidu paládia PdO\(_{2}\). Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
NMR absolute shielding scales and nuclear magnetic dipole moments of transition metal nuclei
Antušek, Andrej -- Repiský, Michal
NMR absolute shielding scales and nuclear magnetic dipole moments of transition metal nuclei. In Physical Chemistry Chemical Physics. 2020, s. 1--12.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
On the Applicability of Stereological Methods for the Modelling of a Local Plastic Deformation in Grained Structure: Mathematical Principles
Minárik, Stanislav -- Martinkovič, Maroš
On the Applicability of Stereological Methods for the Modelling of a Local Plastic Deformation in Grained Structure: Mathematical Principles. Crystals, 10. s. 1--28.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
On the problem of processing data from a cross-sectional image of grained structure
Minárik, Stanislav -- Martinkovič, Maroš
On the problem of processing data from a cross-sectional image of grained structure. In BEHÚLOVÁ, M. -- KOŽÍŠEK, Z. -- POTÚČEK, Z. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020, s. 1--5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Reorientation of π-conjugated molecules on few-layer MoS2 films
Hagara, Jakub -- Mrkyvkova, N. -- Nádaždy, Peter -- Hodas, Martin -- Bodík, Michal -- Jergel, Matej -- Majková, Eva -- Tokár, Kamil -- Hutár, Peter -- Sojková, M. -- Chumakov, Andrei -- Konovalov, O. -- Pandit, Pallavi -- Roth, Stephan -- Hinderhofer, Alexander -- Hulman, Martin -- Šiffalovič, Peter -- Schreiber, Frank
Reorientation of π-conjugated molecules on few-layer MoS2 films. Physical Chemistry Chemical Physics, 22. s. 3097--3104.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Smart výstražný trojuholníkový systém: prihláška patentu č. 142-2019, dátum podania prihlášky: 27.11.2019, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 03.03.2020, Vestník ÚPV SR č. 03/2020
Strémy, Maximilián -- Kusý, Martin -- Kusá, Martina
Smart výstražný trojuholníkový systém: prihláška patentu č. 142-2019, dátum podania prihlášky: 27.11.2019, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 03.03.2020, Vestník ÚPV SR č. 03/2020. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 9 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Study of rheology of rubber blends containing zeolite filler with different binding agents
Bošák, Ondrej -- Hronkovič, Ján -- Preťo, Jozef -- Labaš, Vladimír -- Minárik, Stanislav -- Koštial, Pavol -- Kubliha, Marian
Study of rheology of rubber blends containing zeolite filler with different binding agents. In AIP Conference Proceedings. 2020, s. 1--2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Surface layer morphology of the high fluence Fe implanted polyethylene - Correlation with the magnetic and optical behavior
Kisić, D. -- Nenadovič, Miloš -- Potočnik, Jelena M. -- Novakovič, M. -- Noga, Pavol -- Vaňa, Dušan -- Závacká, Anna -- Rakočevič, Z.
Surface layer morphology of the high fluence Fe implanted polyethylene - Correlation with the magnetic and optical behavior. Vacuum, 171. s. 1--9.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky ako potenciálne elektrón transportné vrstvy
Balogh, Róbert -- Danko, Martin -- Andicsová-Eckstein, Anita -- Tokár, Kamil
Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky ako potenciálne elektrón transportné vrstvy. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, s. 1--2. ISBN 978-80-972360-6-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
The effects of deposition conditions on hydrogenation, hardness and elastic modulus of W-C:H coatings
Lofaj, František -- Kabátová, Margita -- Kvetková, Lenka -- Dobrovodský, Jozef
The effects of deposition conditions on hydrogenation, hardness and elastic modulus of W-C:H coatings. Journal of the European Ceramic Society, 40. s. 2721--2730.
články v časopisoch2020Podrobnosti
The mapping of technological texture in electrical insulators
Kozík, Tomáš -- Minárik, Stanislav -- Ševčík, M. -- Kubliha, Marian -- Kuna, P. -- Arras, P. -- Bošák, Ondrej
The mapping of technological texture in electrical insulators. In AIP Conference Proceedings. 2020, s. 1--2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
The use of the cloud-based open learning and research platform for collaboration in virtual teams
Bykov, Valerii -- Mikulowski, Dariusz -- Moravčík, Oliver -- Svetský, Štefan -- Shyshkina, Mariya
The use of the cloud-based open learning and research platform for collaboration in virtual teams. Information technologies and learning tools, 76. s. 304--320.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Thiophene-centered azomethines: Strucutre, photophysical and electronic properties
Tokárová, Zita -- Maxianová, Petra -- Váry, Tomáš -- Nádaždy, Vojtech -- Végh, Daniel -- Tokár, Kamil
Thiophene-centered azomethines: Strucutre, photophysical and electronic properties. Journal of Molecular Structure, 1204. s. 1--7.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Vplyv ochrannej atmosféry pri zváraní hliníkových zliatin
Vyskoč, Maroš -- Vyskočová, Monika
Vplyv ochrannej atmosféry pri zváraní hliníkových zliatin. MM Průmyslové spektrum, s. 58--59.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti