19. 11. 2019  21:10 Alžbeta
Akademický informační systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SVETSKÝ, Š. -- MORAVČÍK, O. The Universal Personalized Approach for Human Knowledge Processing. In Transactions on Engineering Technologies. Singapore: Springer, 2019, s. 203--216. ISBN 978-981-13-0745-4.

Originální název: The Universal Personalized Approach for Human Knowledge Processing
Slovenský název:
Autor: Ing. Štefan Svetský, PhD. (50%)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík (50%)
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Transactions on Engineering Technologies
Podnázev:
Od strany: 203
Do strany: 216
Počet stran: 14
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: human knowledge processing, computer applications, personal informatics
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Štefan Svetský, PhD.
Poslední změna: 06.10.2018 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Transactions on Engineering Technologies. Singapore: Springer, 2019. ISBN 978-981-13-0745-4.

Originální název: Transactions on Engineering Technologies
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-981-13-0745-4
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Singapore
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 29.10.2018 09:54 (Import dat z knihovny)