17. 2. 2020  8:45 Miloslava
Akademický informační systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SVETSKÝ, Š. -- MORAVČÍK, O. Some barriers regarding the sustainability of digital technology for long-term teaching. In Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2018. Cham: Springer, 2019, s. 950--961. ISBN 978-3-030-02685-1.

Originální název: Some barriers regarding the sustainability of digital technology for long-term teaching
Slovenský název:
Autor: Ing. Štefan Svetský, PhD. (50%)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík (50%)
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2018
Podnázev:
Od strany: 950
Do strany: 961
Počet stran: 12
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: educational technology, Digital technology, educational software
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Štefan Svetský, PhD.
Poslední změna: 27.10.2018 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2018. Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3-030-02685-1.

Originální název: Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2018
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-030-02685-1
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Cham
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 06.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)