20. 11. 2019  2:03 Félix
Akademický informační systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DUBECKÝ, F. -- ZAŤKO, B. -- KOLESÁR, V. -- KINDL, D. -- HUBÍK, P. -- GOMBIA, E. -- DUBECKÝ, M. Charge collection efficiency of Pt vs. Mg contacts on semi-insulating GaAs. Applied Surface Science, 467. s. 1219--1225.

Originální název: Charge collection efficiency of Pt vs. Mg contacts on semi-insulating GaAs
Slovenský název:
Autor: František Dubecký (16%)
Bohumír Zaťko (14%)
RNDr. Ing. Vladimír Kolesár, PhD. (14%)
D. Kindl (14%)
Pavel Hubík (14%)
Enos Gombia (14%)
Ing. Matúš Dubecký, PhD. (14%)
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Applied Surface Science
Číslo svazku (ročník): 467
Od strany: 1219
Do strany: 1225
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: semi-insulating GaAs, Schottky barrier, charge collection efficiency
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: RNDr. Ing. Vladimír Kolesár, PhD.
Poslední změna: 08.12.2018 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Applied Surface Science. 2019.

Originální název: Applied Surface Science
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 12.01.2019 22:20 (Import dat z knihovny)