25. 10. 2020  9:17 Aurel
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DUBECKÝ, F. -- ZAŤKO, B. -- KOLESÁR, V. -- KINDL, D. -- HUBÍK, P. -- GOMBIA, E. -- DUBECKÝ, M. Charge collection efficiency of Pt vs. Mg contacts on semi-insulating GaAs. Applied Surface Science, 467. s. 1219--1225.

Originálny názov: Charge collection efficiency of Pt vs. Mg contacts on semi-insulating GaAs
Slovenský názov:
Autor:
František Dubecký (16%)
Bohumír Zaťko (14%)
RNDr. Ing. Vladimír Kolesár, PhD. (14%)
D. Kindl (14%)
Pavel Hubík (14%)
Enos Gombia (14%)
Ing. Matúš Dubecký, PhD. (14%)
Pracovisko:
Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum: Applied Surface Science
Číslo zväzku (ročník): 467
Od strany:
1219
Do strany:
1225
Počet strán:
7
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová:
slovenčina: semi-insulating GaAs, Schottky barrier, charge collection efficiency
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: RNDr. Ing. Vladimír Kolesár, PhD.
Posledná zmena:
08.12.2018 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Applied Surface Science. 2019.

Originálny názov: Applied Surface Science
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
12.01.2019 22:20 (Import dát z knižnice)