15. 10. 2019  3:16 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LOFAJ, F. -- KABÁTOVÁ, M. -- KLICH, M. -- VAŇA, D. -- DOBROVODSKÝ, J. The comparison of structure and properties in DC magnetron sputtered and HiPIMS W-C:H coatings with different hydrogen content. Ceramics International, 45. s. 9502--9514.

Originálny názov: The comparison of structure and properties in DC magnetron sputtered and HiPIMS W-C:H coatings with different hydrogen content
Slovenský názov:
Autor: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc. (20%)
Margita Kabátová (20%)
Marek Klich (20%)
Ing. Dušan Vaňa, PhD. (20%)
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc. (20%)
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Ceramics International
Číslo zväzku (ročník): 45
Od strany: 9502
Do strany: 9514
Počet strán: 13
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Hybrid magnetron sputtering, HiPIMS, Hydrogenated W-C:H coatings, hardness
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
Posledná zmena: 06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Ceramics International. 2019.

Originálny názov: Ceramics International
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)