17. 2. 2020  7:49 Miloslava
Akademický informační systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

POPOVIČ, M. -- NOVAKOVIČ, M. -- NOGA, P. -- VAŇA, D. -- RAKOČEVIČ, Z. Synthesis of AuAg@Ag core/shell bimetallic nanoparticles in titanium nitride thin films by sequential ion implantation. Applied Surface Science, 481. s. 1418--1424.

Originální název: Synthesis of AuAg@Ag core/shell bimetallic nanoparticles in titanium nitride thin films by sequential ion implantation
Slovenský název:
Autor: M. Popovič (20%)
M. Novakovič (20%)
Ing. Pavol Noga, PhD. (20%)
Ing. Dušan Vaňa, PhD. (20%)
Z. Rakočevič (20%)
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Applied Surface Science
Číslo svazku (ročník): 481
Od strany: 1418
Do strany: 1424
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: Elemental mapping, HAADF, alloy nanoparticles, titanium nitride
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Noga, PhD.
Poslední změna: 06.04.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Applied Surface Science. 2019.

Originální název: Applied Surface Science
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 06.04.2019 22:21 (Import dat z knihovny)