22. 10. 2019  4:12 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POPOVIČ, M. -- NOVAKOVIČ, M. -- NOGA, P. -- VAŇA, D. -- RAKOČEVIČ, Z. Synthesis of AuAg@Ag core/shell bimetallic nanoparticles in titanium nitride thin films by sequential ion implantation. Applied Surface Science, 481. s. 1418--1424.

Originálny názov: Synthesis of AuAg@Ag core/shell bimetallic nanoparticles in titanium nitride thin films by sequential ion implantation
Slovenský názov:
Autor: M. Popovič (20%)
Mirjana Novakovič (20%)
Ing. Pavol Noga, PhD. (20%)
Ing. Dušan Vaňa, PhD. (20%)
Zlatko Rakočevič (20%)
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Applied Surface Science
Číslo zväzku (ročník): 481
Od strany: 1418
Do strany: 1424
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Elemental mapping, HAADF, alloy nanoparticles, titanium nitride
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Noga, PhD.
Posledná zmena: 06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Applied Surface Science. 2019.

Originálny názov: Applied Surface Science
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.04.2019 22:21 (Import dát z knižnice)