14. 10. 2019  23:09 Boris
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DOBROTKA, A. -- BEZÁK, P. -- REVALSKI, M. -- STRÉMY, M. Multicomponent power density spectra of Kepler AGNs, an instrumental artifact or a physical origin?. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 483. s. 38--45.

Originálny názov: Multicomponent power density spectra of Kepler AGNs, an instrumental artifact or a physical origin?
Slovenský názov:
Autor: Mgr. Andrej Dobrotka, PhD. (25%)
Ing. Pavol Bezák, PhD. (25%)
M. Revalski (25%)
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. (25%)
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
Číslo zväzku (ročník): 483
Od strany: 38
Do strany: 45
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: galaxies, Photometry
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.
Posledná zmena: 20.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2019.

Originálny názov: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 20.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)