22. 11. 2019  13:04 Cecília
Akademický informační systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BOŠÁK, O. -- PREŤO, J. -- LABAŠ, V. -- KUBLIHA, M. -- KOŠTIAL, P. -- HRONKOVIČ, J. -- MINÁRIK, S. Electrical conductivity of rubber blends containing zeolite filler. In TIM 2018. USA: American Institute of Physics Inc., 2019, s. 1--6. ISBN 978-07354-1799-1.

Originální název: Electrical conductivity of rubber blends containing zeolite filler
Slovenský název:
Autor: Mgr. Ondrej Bošák, PhD. (16%)
Jozef Preťo (14%)
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. (14%)
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (14%)
Pavol Koštial (14%)
Ján Hronkovič (14%)
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD. (14%)
Pracoviště: Ústav materiálov
Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: TIM 2018
Podnázev:
Od strany: 1
Do strany: 6
Počet stran: 6
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.
Poslední změna: 27.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

TIM 2018. USA: American Institute of Physics Inc., 2019. ISBN 978-07354-1799-1.

Originální název: TIM 2018
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-07354-1799-1
Nakladatel: American Institute of Physics Inc.
Místo vydání: USA
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 27.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)