16. 10. 2019  16:57 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOŠÁK, O. -- PREŤO, J. -- MINÁRIK, S. -- KUBLIHA, M. -- RUSNÁKOVÁ, S. -- HRONKOVIČ, J. -- LABAŠ, V. A monitoring of the kinetics thermally degradation selected rubber by electrical methods. In TIM 2018. USA: American Institute of Physics Inc., 2019, s. 1--6. ISBN 978-07354-1799-1.

Originálny názov: A monitoring of the kinetics thermally degradation selected rubber by electrical methods
Slovenský názov:
Autor: Mgr. Ondrej Bošák, PhD. (16%)
Jozef Preťo (14%)
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD. (14%)
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (14%)
Soňa Rusnáková (14%)
Ján Hronkovič (14%)
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. (14%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: TIM 2018
Podnázov:
Od strany: 1
Do strany: 6
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Ondrej Bošák, PhD.
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

TIM 2018. USA: American Institute of Physics Inc., 2019. ISBN 978-07354-1799-1.

Originálny názov: TIM 2018
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-07354-1799-1
Vydavateľ: American Institute of Physics Inc.
Miesto vydania: USA
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)