19. 10. 2019  19:38 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOZÍK, T. -- MINÁRIK, S. -- KUNA, P. -- KUBLIHA, M. Applicability of measurements of local electrical parameters in the modeling of technological texture of ceramic blanks. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019, s. 346--355. ISBN 978-3-0357-1515-6.

Originálny názov: Applicability of measurements of local electrical parameters in the modeling of technological texture of ceramic blanks
Slovenský názov:
Autor: Tomáš Kozík (25%)
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD. (25%)
Peter Kuna (25%)
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (25%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V)
Podnázov:
Od strany: 346
Do strany: 355
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: ceramic materials, technological texture, texture measurement
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.
Posledná zmena: 04.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V). Zurich: Trans Tech Publications, 2019. ISBN 978-3-0357-1515-6.

Originálny názov: Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V)
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD. (95%)
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (5%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-0357-1515-6
Vydavateľ: Trans Tech Publications
Miesto vydania: Zurich
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)