19. 10. 2019  7:22 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DOBROVODSKÝ, J. -- BEŇO, M. -- VAŇA, D. -- BEZÁK, P. -- NOGA, P. The first year operation experience with Ion Beam Analysis at the new STU Ion Beam Laboratory. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B - Beam Interactions with Materials and Atoms, s. 1--5. ISSN 0168-583X.

Originálny názov: The first year operation experience with Ion Beam Analysis at the new STU Ion Beam Laboratory
Slovenský názov:
Autor: Ing. Jozef Dobrovodský, CSc. (20%)
Ing. Matúš Beňo, PhD. (20%)
Ing. Dušan Vaňa, PhD. (20%)
Ing. Pavol Bezák, PhD. (20%)
Ing. Pavol Noga, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B - Beam Interactions with Materials and Atoms
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 1
Do strany: 5
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: new laboratory, ion beam analysis
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.
Posledná zmena: 14.09.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B - Beam Interactions with Materials and Atoms. Amsterdam : ISSN 0168-583X.

Originálny názov: Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B - Beam Interactions with Materials and Atoms
Druh publikácie: Súborná úroveň
ISSN: 0168-583X
Miesto vydania: Amsterdam
Pôvodný jazyk: angličtina
Posledná zmena: 14.09.2019 22:25 (Import dát z knižnice)