18. 10. 2019  23:15 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PALCUT, M. -- ĎURIŠKA, L. -- ČERNIČKOVÁ, I. -- BRUNOVSKÁ, S. -- GERHÁTOVÁ, Ž. -- SAHUL, M. -- ČAPLOVIČ, Ľ. -- JANOVEC, J. Relationship between Phase Occurrence, Chemical Composition, and Corrosion Behavior of as-Solidified Al-Pd-Co Alloys. Materials [elektronický zdroj], 12. s. 1--17.

Originálny názov: Relationship between Phase Occurrence, Chemical Composition, and Corrosion Behavior of as-Solidified Al-Pd-Co Alloys
Slovenský názov:
Autor: doc. Mgr. Marián Palcut, PhD. (30%)
Ing. Libor Ďuriška, PhD. (25%)
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD. (18%)
Ing. Sandra Brunovská (4%)
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD. (4%)
Ing. Martin Sahul, PhD. (6%)
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (3%)
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (10%)
Pracovisko: Ústav materiálov
Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Materials [elektronický zdroj]
Číslo zväzku (ročník): 12
Od strany: 1
Do strany: 17
Počet strán: 17
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: phase characterization, aluminum cast alloys, electrochemical corrosion
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.
Posledná zmena: 01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Materials [elektronický zdroj]. 2019.

Originálny názov: Materials [elektronický zdroj]
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 20.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)