20. 10. 2019  13:12 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PASTUCHA, M. -- BEZÁK, P. Návrh informačného systému pre vybranú spoločnosť. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Návrh informačného systému pre vybranú spoločnosť
Anglický názov: Proposal of the information system for the selected company
Český názov:
Autor: Ing. Matej Pastucha
Ing. Pavol Bezák, PhD.
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: informačný systém, BPMN, stavový diagram, sequence diagram, sekvenčný diagram, MySQL, database, information system, state diagram, databáza
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Pastucha
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)