22. 10. 2019  18:03 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MOŠKO, P. -- BEZÁK, P. Návrh a implementácia informačného systému pre drogériu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Návrh a implementácia informačného systému pre drogériu
Anglický názov: Design and implementation of the drugstore information system
Český názov:
Autor: Ing. Peter Moško
Ing. Pavol Bezák, PhD.
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: UML, BPMN, PHP, Information system, Informačný systém, MySQL
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Moško
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)