22. 10. 2019  9:01 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DUBECKÝ, M. -- JUREČKA, P. -- MITAS, L. -- DITTE, M. -- FANTA, R. Toward accurate hydrogen bonds by scalable quantum Monte Carlo. Journal of chemical theory and computation, 15. s. 3552--3557.

Originálny názov: Toward accurate hydrogen bonds by scalable quantum Monte Carlo
Slovenský názov:
Autor: Ing. Matúš Dubecký, PhD. (20%)
Petr Jurečka (20%)
L. Mitas (20%)
Matej Ditte (20%)
Roman Fanta (20%)
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of chemical theory and computation
Číslo zväzku (ročník): 15
Od strany: 3552
Do strany: 3557
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Matúš Dubecký, PhD.
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of chemical theory and computation. 2019.

Originálny názov: Journal of chemical theory and computation
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)