16. 11. 2019  22:17 Agnesa
Akademický informační systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

NOVOTNÝ, M. -- BEZÁK, P. Návrh zálohovania údajov využitím technológie cloud a linuxového servera. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Návrh zálohovania údajov využitím technológie cloud a linuxového servera
Anglický název: Design data backup using cloud and linux server technology
Český název:
Autor: Bc. Michal Novotný
Ing. Pavol Bezák, PhD.
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: cloud, zálohovanie, backup, webserver, full-image
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Novotný
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)