23. 10. 2019  10:24 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NOVOTNÝ, M. -- BEZÁK, P. Návrh zálohovania údajov využitím technológie cloud a linuxového servera. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Návrh zálohovania údajov využitím technológie cloud a linuxového servera
Anglický názov: Design data backup using cloud and linux server technology
Český názov:
Autor: Bc. Michal Novotný
Ing. Pavol Bezák, PhD.
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: cloud, zálohovanie, backup, webserver, full-image
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Michal Novotný
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)